Єпархіальний інститут душпастирства подружжя та сім’ї свв. Йоакима і Анни

Загальні відомості

Структура, напрямки діяльності

Центр передподружнього приготування

Сімейна порадня

Контакти інституту

 

Єпархіальний інститут душпастирства подружжя та сім’ї свв. Йоакима і Анни засновано 4 грудня 2017 року. Це новостворена церковна інституція Стрийської єпархії, яка об’єднала навколо себе різного роду фахівців (священиків, психологів, медиків, юристів…) з метою проголошення Божого задуму щодо подружжя та сім’ї в Україні та зі її межами. Діяльність інституту здійснюється головно у чотирьох напрямках: пасторальному, науково-дослідницькому, консультативному та формаційному. Пасторальний напрямок передбачає здійснення віддаленого, ближчого і безпосереднього приготування до прийняття Таїнства Подружжя, як також розвиток рухів та спільнот прородинного характеру, душпастирство священичих сімей та працю із несакраментальними чи дисфункційними сім’ями. Науково-дослідницький напрямок включає в себе проведення наукових досліджень на актуальні подружні та сімейні проблематики, висвітлення результатів цих досліджень на конференціях, семінарах та круглих столах,  а також перекладацьку та видавничу діяльність. Консультативний напрямок спрямований на розвиток сімейних порадень, католицьких жіночих консультацій (з акцентом на НаПроТехнології) та проведення курсів належного приготування до батьківства. Формаційний напрямок покликаний здійснювати постійну формацією як для священиків та усіх тих, хто є задіяним у душпастирстві подружжя та сім’ї в Стрийській єпархії. Актуальність заснування даного інституту була спричинена потребою переходу від неефективного ситуативного та фрагментарного до дієвого широкомасштабного душпастирства подружжя та сім’ї. Власне формат інституту дав можливість досягнути поставленої мети.