Канонічна візитація парафій єпархії

Канонічна візитація єпархії єпархіальним Єпископом, відповідно до Кодексу Канонів Східних Церков, є одним з найвиразніших обов’язків єпархіального Єпископа при виконанні свого уряду, згідно якого він зобов’язаний з належною ретельністю візитувати єпархію принаймі раз на п’ять років (пор. ККСЦ, кан. 205 § 1).

І. КАНОНІЧНА ВІЗИТАЦІЯ ГРОМАД ТА УСТАНОВ ЄПАРХІЇ І ЇЇ ЗАГАЛЬНА МЕТА

1. Канонічна візитація є однією з основних та перевірених на досвіді Церкви форм пастирської опіки, за допомогою якої єпископ формує і поглиблює взаємини з духовенством єпархії та іншими членами єпархіальної спільноти. Вона є відповідним методом обнови ентузіазму євангельських працівників, нагодою похвалити їх, заохочувати та їх потішити. Одночасно візитація є дієвим способом мотивування усіх вірних до віднови власного християнського життя і до більш інтенсивного апостольського служіння. Візитація також дозволяє єпархіальному Єпископу оцінити ефективність структур та засобів, призначених для пастирського служіння, усвідомити собі обставини та труднощі євангелізаційної діяльності, щоб могти краще визначити пріоритети і засоби комплексної організації душпастирства. За своїм духом та богословським значенням канонічна візитація є актом апостольського служіння єпархіального Єпископа, виконуваним в дусі пастирської любові, чим однозначно являє його як принцип та видиму основу єдності місцевої церкви. Для візитованих громад та установ канонічна візитація власним Єпископом є часом благодаті, в якому певною мірою відображається особливість тих відвідин, з якими «найвищий Пастир “(1 Пет 5, 4) та наставник наших душ (пор. 1 Пт 2, 25), Ісус Христос, навідався та звільнив свій народ (пор. Лк 1, 68).

В ході канонічної візитації місія єпархіального Єпископа передовсім є батьківською а не адміністративною. Під час канонічної візитації парафії єпархіальний Єпископ, полишивши іншим делегованим особам перевірку справ адміністративно-господарського характеру, сам віддає перевагу зустрічам з особами, починаючи від пароха та інших священиків. Таким чином, він найбільше здійснює своє служіння слова Божому люду, його освячення та пастирського проводу, безпосередньо стрічаючись з тривогами та журбами, з радостями і очікуваннями людей, та має можливість скерувати всім заклик до надії. Саме тут єпархіальний Єпископ має особливу нагоду зустрітися з найбільш потребуючими особами, людьми похилого віку та недужими. Здійснена таким способом канонічна візитація громад та установ показує, чим вона є насправді, а саме – знаком Божої присутності, якою Він навідується до свого народу в мирі.

2. Канонічній візитації підлягають «особи, католицькі інститути, речі і святі місця, які знаходяться в межах єпархії» (ККСЦ, кан. 205 §2), в тому числі автономні монастирі та доми чернечих інститутів єпархіального права, зберігаючи при цьому обмеження, визначені нормами ККСЦ по відношенню до чернечих інститутів та товариств спільного життя на подобу чернечих патріаршого та папського права (пор. ККСЦ кан. 205 §3).

3. Канонічну візитацію здійснює єпархіальний Єпископ сам, а в разі законної перешкоди через відповідну делеговану особу (пор. ККСЦ кан. 205 §1). Усе що стосується у даному документі єпархіального Єпископа відноситься також до делегованої ним особи, хіба що щось інше випливає з природи речі.

ІІ. ПІДГОТОВКА КАНОНІЧНОЇ ВІЗИТАЦІЇ ПАРАФІЇ

1. Канонічна візитація парафії планується заздалегідь. Календарний графік візитацій погоджується з парохами дотичних парафій, та вноситься до календаря річного Пасторального плану єпархії.

2. Єпархіальний Єпископ видає Наказ про здійснення візитації, (у випадку законної перешкоди Декрет про призначення делегованої особи), та Декрет про склад Візитаційної комісії, допоміжного органу при проведенні Єпископом візитації, які доводяться до відома духовенства єпархії. Членів Візитаційної комісії Єпископ іменує сам з поміж духовенства та мирян, однак до неї мали б входити компетентні представники: канцелярії, економічного відділу, єпархіального суду та пасторальних єпархіальних комісій. Візитаційну комісію Єпископ очолює сам, або може поміж членів Візитаційної комісії назначити Голову Візитаційної комісії, який відповідає за приготування та організацію проведення візитації.

3. Підготовку канонічної візитації на парафії координує Протопресвітер деканату у співпраці з членами Візитаційної комісії. В процесі підготовки канонічної візитації використовуються результати річної канонічної візитації Протопресвітером, та особливим чином повинні бути задіяні миряни з дорадчих парафіяльних структур.

Парох візитованої парафії завчасно (на початку року або за 3-4 місяці) отримує через протопресвітера «Візитаційну анкету» для ознайомлення та підготовки інформації для її заповнення, а також попередню «Програму перебігу візитації», яку остаточно погоджує не пізніше 14 календарних днів з канцелярією єпархії.

В «Програмі перебігу візитації» подано для остаточного уточнення:
   а) Дата і час прибуття Візитаційної комісії;
   б) Вказані Єпархіальним Єпископом обов’язкові заходи візитації: 
      • богослужіння, де і коли;
      • зустрічі з ким, де і коли;
      • відвідини чого, кого і коли;
   в) Побажання Єпархіального Єпископа про:
      • зустрічі з фізичними та юридичними особами;
      • відвідини конкретних осіб та місць;
      • інше.
   г) Побажання пароха, духовенства та парафіяльної спільноти.

4. Канонічна візитація потребує відповідної підготовки вірних парафії через відповідні лекції та проповіді на теми, пов’язані з природою Церкви, ієрархічним спілкуванням, гідністю єпархіального єпископа, і т.д. Доцільними будуть публікація відповідних брошур та використання інших засобів соціальної комунікації. Для того щоб підкреслити духовний та апостольський вимір канонічної візитації, було б добре, щоб її передувало проведення реколекцій чи місій, якими були б охоплені всі верстви суспільства і всі люди, навіть далекі від релігійної практики. Вказані духовні заходи мають обійняти всі громади, які знаходяться під опікою одного пароха, парафія (парафії) якого підлягає візитації.

ІІІ. ДВА ЕТАПИ КАНОНІЧНОЇ ВІЗИТАЦІЇ ПАРАФІЇ

1. Перший етап канонічної візитації здійснює Візитаційна комісія не скоріше як за тиждень до візиту Єпископа, розпочинаючи свою працю коротким богослужінням. До компетенції Візитаційної комісії належить розгляд адміністративно – господарські питань та заповнення «Візитаційної анкети». Для цього комісія збирає інформацію про стан і душпастирську ситуацію в парафії, оглядає та оцінює стан усього парафіяльного рухомого і нерухомого майна, перевіряє фінансову діяльність, відповідність інвентаризаційних записів та належне ведення парафіяльної документації у відповідності до церковного і державного законодавства. На підставі зроблених висновків члени Візитаційної комісії заповняють «Візитаційну анкету», яку представляють єпархіальному Єпископові для ознайомлення на передодні його візиту на парафію.

2. Другий етап канонічної візитації є пастирським і пов’язаний з присутністю єпархіального Єпископа. Разом з ним у візитації беруть участь Голова Візитаційної комісії або хтось з її членів, а також протоколіст, обов’язком якого є протоколювати хід усіх зустрічей.

Канонічна візитація проходить згідно попередньо погодженої програми, хіба що єпархіальний Єпископ вважатиме за доцільне внести якісь зміни. Єпархіальний Єпископ повинен бути максимально відкритий до спілкування, без поспіху приділяти необхідний час для парафіяльної громади, парафіяльним священикам та кожній спільноті в парафії.

Суттєві частини канонічної візитації парафії:
а) очолювана єпархіальним Єпископом Божественна Літургія та ним виголошена проповідь;
б) зустріч з парохом, сотрудниками та дияконами, якщо такі є, та священичими родинами. Відвідини постійного чи тимчасового помешкання пароха;
в) зустріч з усією парафіяльною спільнотою;
г) зустріч з дорадчими органами парафіяльної управи (церковне братство, пасторальна рада, економічна рада);
ґ) зустріч з членами парафіяльних церковних братств, товариств та рухів;
д) зустріч з дітьми шкільного віку та молоддю;
е) зустріч з катехитами, відвідини катехитичної школи, центру;
є) зустріч з парафіяльним хором та церковною прислугою;
ж) зустріч з спільнотами богопосвяченого життя (якщо є);
з) відвідини місцевого кладовища, місця братського поховання та поминальне богослужіння;
и) уділення св. Таїнства Покаяння та вечірнє богослужіння з уділенням хворим і особам похилого віку св. Таїнства Оливопомазання.
і) на час проведення візитації потрібно забезпечити присутність відповідної кількості сповідників.

На бажання Єпархіального Єпископа парох має постаратися забезпечити йому: 
а) окремі зустрічі з хворими і особами похилого віку;
б) зустріч з молодими родинами, батьками чи батьківськими комітетами (якщо такі існують при школі, тощо);
в) зустрічі з можливими кандидатами до духовного стану;
г) зустрічі з окремими визначними чи особливо поважними особами в парафії;
ґ) зустрічі з представниками культурних, громадських та молодіжних організацій;
д) зустрічі з іншими зацікавленими сторонами;
е) відвідини медичних установ, шкіл та інших виховних і навчальних закладів, установ соціального спрямування (геріатричні, сиротинці, інтернати, тощо);
є) відвідини багатодітних родин, родин де є особи з особливими потребами, родин з яких походять духовні або богопосвячені особи, семінаристи;
ж) відвідини пенітенціарних установ, військових частин;
з) відвідини установ місцевого самоврядування, державних структурних підрозділів.

Забезпечення транспорту, перебування та харчування візитаційної комісії, покриття витрат, погоджується в кожному окремому випадку з канцелярією єпархії. Якщо в єпархії є вже досвід вирішення таких питань, добре було б, щоб він був загально практикований.

Канонічна візитація єпархіальним Єпископом католицьких інституцій, осіб та святих місць, які знаходяться на території єпархії, відбувається подібним способом, з урахуванням тих особливостей, які їм притаманні з огляду на роль і завдання в житті та душпастирській діяльності єпархії та цілої Церкви.

IV. ПОСТВІЗИТАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ ЄПАРХІАЛЬНОГО ЄПИСКОПА

До місяця після візитації парафії єпархіальний Єпископ видає лист адресований пароху та парафіяльній спільноті, в якому подає підсумки проведеної візитації, вказує на позитиви, мотивує до подолання проблем, та всіх підбадьорює та заохочує до праведного християнського життя та служіння церкві на славу Богу. По закінченні канонічної візитації парафій єпархії єпископ повинен видати підсумковий документ, який об’єктивно характеризує як загальний стан душпастирства в єпархії, так душпастирство в кожній візитованій парафії чи церковній установі, її особливості та містить рекомендації щодо розвитку і діяльності парафіяльної спільноти, її підрозділів або інших церковних  установ. Такий документ має стати одним з основних для подальшого планування діяльності єпархії.

«Візитаційну анкету» можна скачати тут.