Загальна інформація

karitasБлагодійний фонд «Карітас Стрийської єпархії УГКЦ» створено в 2000 році. Це місцевий благодійний фонд, головною метою якого є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства й окремих категорій осіб.

Діяльність фонду охоплює територію Стрия та Стрийського, Жидачівського, Миколаївського, Городоцького, Перемишлянського районів Львівської області.

Предметом діяльності Фонду є благодійність, спрямована на надання соціальної, матеріальної та фінансової допомоги й захисту, а також безоплатних послуг, особам, які цього потребують, незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, мови або інших ознак.

Фонд є неприбутковою організацією, яка веде благодійну діяльність та реалізовує соціальні проекти і акції, що сприяють духовному та моральному відродженню суспільства.