Комісія «Справедливість і мир»

Голова комісії  о. Олег КОБЕЛЬ

Метою створення комісії є допомога єпархіальному єпископові у формуванні позицій щодо діяльності єпархії у сфері суспільно-зорієнтованого служіння, участі єпархії у всіх публічних сферах суспільного життя: культури, політики, економіки та міжнародного життя.

Метою Комісії є сприяння утвердженню миру та справедливості в українському суспільстві та у світі в світлі Євангелії та вчення Церкви.

Комісія Справедливість і Мир покликана координувати суспільно зорієнтоване служіння УГКЦ, участь Церкви у всіх публічних сферах українського життя: культури, економіки, політики, екології, міжнародного життя, та є допомогою Патріархові та Синоду Єпископів у реалізації всеукраїнських та загальноцерковних соціальних програм спрямованих на новий суспільний устрій, який керується мораллю і правом й орієнтується на справедливість і мир.

Завдання

•    Долучатись, поширювати та належним чином давати оцінку актуальним ситуаціям, які мають вплив та сприяють розвитку справедливості і миру, співробітництва між народами; реакція на екологічну реальність, а також ситуації, що заторкують проблематики несправедливості, бідності, ситуації, що ображають гідність людської особистості, народів та окремих етнічних груп. Адже остаточною метою суспільного буття людини є вдосконалення особистості, а суспільство повинно служити особі, оскільки «лише духовне буття у світовому плані бажане заради себе самого, а все інше заради нього. У плані Творця суспільство є природним засобом, яким людина може і повинна користуватися задля досягнення своєї мети; адже людське суспільство існує для людини, а не навпаки» . Отож, працюючи у цій області та шукаючи відповіді на актуальні питання, праця Комісії спрямована також і на визначення причини порушень прав людини та їх вирішення;

•    Інформувати громадськість про проблеми, описані вище, та про ініціативи у Церкві та в суспільстві;

•   Разом з усіма структурами УГКЦ, особливо тими, що займаються діяльністю у публічній сфері, співпрацювати з організаціями інших Церков, що мають подібну мету, а також зі світськими організаціями, групами та рухами вести спільну діяльність, особливо таку, що стосується катехизації, оскільки, виховуючи віру, катехитична діяльність повинна «як слід пояснювати дії людини, які вона здійснює задля свого повного визволення, прагнення побудувати солідарне і братерське суспільство, боротьби за справедливість і мир»;

•  Проводити заходи з підвищення обізнаності вірних Церкви в області актуальних проблем сьогодення та пошуки ефективних методів їх вирішення. У цьому контексті пропонуються теоретичні і практичні знання, що зміцнюють прагнення перетворювати суспільне життя, щоб воно повніше відповідало Божому плану;

•    Комісія пропонує, підтримує та координує в єпархії ініціативи щодо пастирської діяльності, що заторкоють соціальне вчення Церкви;

•    Сприяти вивченню та поширенню Соціальної доктрини Церкви, яка виступає проявом Божої любові до світу, котрий Він так полюбив, «що Сина свого Єдинородного дав» (Ів. 3,16) , а також пастирських документів Української Греко-Католицької Церкви;

•    Формувати та підтримувати соціальні ініціативи та програми УГКЦ: інформаційна, консультаційна, координаційна та організаційна діяльність;

•   Сприяти присутності УГКЦ у інформаційному просторі як альтернативної опінієтворчої пропозиції; збір, систематизація і поширення інформації про суспільне служіння УГКЦ;

•    Інформувати та консультувати Патріарха про суспільні ініціативи в Україні;

•    Вести активну співпрацю з відповідальними за суспільне служіння структурами УГКЦ закордоном, з відповідними органами інших Церков, співпрацювати в дусі правдивого служіння, з державними установами з органами державної влади усіх рівнів та недержавними організаціями щодо розвитку програм, які стосуються соціальної діяльності;

•    Сприяти соціальній та пастирській роботі, підтримувати зв’язок і координувати те, що вже досягнуто у пастирському секторі на різних рівнях. Також не менш важливою роллю Комісії є співпраця з окремими особами чи групами у місцевих громадах та у професійних колах.

Для реалізації своєї мети та завдань Комісія Справедливість і Мир УГКЦ проводить періодичні наради з єпархіальними комісіями; організовує круглі столи, конференції та семінари; подає аналітичні пропозиції Главі Церкви та Синоду Єпископів стосовно суспільного пастирського служіння Церкви.