Папське благословення та відпуст з нагоди святкування Року Милосердя

Римський Ритуал стверджує, що єпископ в своїй єпархії, чи інші прелати, які прирівнюються правом до єпархіального єпископа, мають повноваження надати Папське благословення з доданим до нього повним відпустом три рази на рік під час великих свят на свій вибір, використовуючи спеціально приготовлений для цього обряд.

Папа Франциск, з нагоди ювілею Божого Милосердя, надав всім єпископам світу можливість надати Папське благословення з долученим до нього повним відпустом ще два додаткових рази, зберігаючи три вище вказані: перше – в часі святкування відкриття Святого Року Божого Милосердя у локальних церквах 13 грудня, друге –  в часі заключного святкування Ювілею в локальних Церквах 13 листопада 2016 року.